ஐ.எஃப்.எஸ்.சி குறியீடுகள் மற்றும் காசோலை புத்தகங்கள் அடுத்த மாதத்திலிருந்து செல்லாது என்று கனரா வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரிவித்தது.