பென்சனர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு… நவம்பருக்குள் இதை முடிக்கணும்!

by -28 views

மத்திய அரசின்
இந்தியத் தூதரகம்/உயர் ஆணையம்/இந்திய துணைத் தூதரகம் ஆகியவை பென்சன் தாரர்களுக்கு ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க உதவலாம் என்று இந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *