பெண் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம்… பயன்பெறுவது எப்படி?

by -26 views

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு முறையை ஊக்குவிப்பது, பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு, கல்வி, திருமண உதவித் தொகை போன்றவற்றை மையமாகக் கொண்டு தமிழக முதல்வர் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் இத்திட்டத்தில் நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது.

முதல் பிரிவின் கீழ் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை உள்ள குடும்பத்துக்கு ரூ.50,000 உதவித் தொகை கிடைக்கும்.

இரண்டாவது பிரிவின் கீழ் இரண்டே இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டும் உள்ள குடும்பத்துக்கு குழந்தை ஒன்றுக்கு தலா ரூ.25,000 வழங்கப்படும்.

டெபாசிட் காலத்திலிருந்து 5 வயது வரை மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.150 என்ற அளவில் கிடைக்கும். 18 வயது வரை இந்த உதவி வந்துகொண்டிருக்கும். பெண் குழந்தையின் கல்விக்கு உதவும் நோக்கில் இந்த உதவி வழங்கப்படுகிறது.

குடும்ப வருமானம் ஆண்டுக்கு 72,000 ரூபாய்க்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பது இத்திட்டத்தின் முக்கிய நிபந்தனையாகும்.

மற்ற நிபந்தனைகள்:

பெற்றோரில் இருவரில் ஒருவர் தங்களது 35 வயதுக்குள் குடும்பக் கட்டுப்பாடு செய்திருக்க வேண்டும்.

குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை அல்லது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ஆண் குழந்தைகள் இருக்கக் கூடாது. இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த பிறகு ஆண் குழந்தைகளைத் தத்து எடுக்கவும் கூடாது.

பெண் குழந்தைக்கு மூன்று வயது முடிவதற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மாவட்ட சமூக நல அதிகாரிகள், மாவட்ட திட்ட அதிகாரிகள், குழந்தை மேம்பாட்டு திட்ட அதிகாரிகள், கிராமப்புற பெண்கள் மேம்பாட்டு அதிகாரிகள் போன்றோரை அணுகி இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *