நிலக்கரி இறக்குமதியைக் குறைத்த இந்தியா!

by -24 views

நிலக்கரி தட்டுப்பாடு என்பது தற்போது இந்தியா சந்திக்கும் மிகப் பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது. இதனால் மின்சாரப் பற்றாக்குறை அதிகமாகியுள்ளது. நிலக்கரி தட்டுப்பாட்டைப் போக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், நிலக்கரி விநியோகம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்தியா சென்ற ஆகஸ்ட் மாதத்தில் குறைவான அளவில் நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

எம்-ஜங்சன் நிறுவனம் சார்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரங்களின்படி, இந்தியா சென்ற ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மொத்தம் 15.22 மில்லியன் டன் அளவு நிலக்கரியை மட்டுமே இறக்குமதி செய்துள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலத்தில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நிலக்கரியின் அளவை விட 2.7 சதவீதம் குறைவாகும். 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்தியா மொத்தம் 15.64 மில்லியன் டன் நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்திருந்தது.

ஆதார் கார்டு இருந்தாலே போதும்… லட்சங்களில் கடன் வாங்கலாம்!
2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மொத்த நிலக்கரியில் கோக்கிங் அல்லாத நிலக்கரி 9.08 மில்லியன் டன்னுக்கும், கோக்கிங் நிலக்கரி 4.37 மில்லியன் டன்னுக்கும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கோக்கிங் அல்லாத நிலக்கரி 10.33 மில்லியன் டன்னுக்கும், கோக்கிங் நிலக்கரி 3.17 மில்லியன் டன்னுக்கும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்தது. 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் முன்னணி துறைமுகங்கள் வழியாக நிலக்கரி இறக்குமதி 6.71 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான மாதங்களில் இந்தியா மொத்தம் 92.49 மில்லியன் டன் அளவு நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்துள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டின் இதே காலத்தில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 76.27 மில்லியன் டன் நிலக்கரியை விட இது 21.27 சதவீதம் அதிகமாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *