நகை வாங்குவோர் குஷி… தொடர்ந்து குறையும் விலை!

by -23 views
காலையில் தங்கம் விலை குறைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மாலையில் மேலும் குறைந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *