ஒரே பாலிசி… ரூ.28 லட்சம் வருமானம்! பிறந்த குழந்தைக்கும் எடுக்கலாம்!

by -65 views
ஒரே பாலிசி… ரூ.28 லட்சம் வருமானம்! பிறந்த குழந்தைக்கும் எடுக்கலாம்!
ஒரே பாலிசி… ரூ.28 லட்சம் வருமானம்! பிறந்த குழந்தைக்கும் எடுக்கலாம்!

பொதுமக்களின் தேவைக்கேற்ப பல்வேறு காப்பீட்டுத் திட்டங்களை இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு (எல்.ஐ.சி.) நிறுவனம் தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அதில் மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம்தான் எல்ஐசி ஜீவன் உமாங் பாலிசி திட்டம். இதுவொரு முழு ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். இந்த பாலிசியின் முதிர்வு காலம் வரை பிரீமியம் செலுத்தும் காலத்தின் முடிவில் தொடங்கி இறுதிக் காலம் வரை நன்மை தருவதோடு பாலிசி முடிவுக்குப் பிறகு ஒரு மொத்தத் தொகையும் கையில் கிடைக்கும்.

இந்த பாலிசி எடுப்பதற்கான குறைந்தபட்ச வயது 90 நாட்கள். அதாவது பிறந்த குழந்தைக்குக் கூட எடுக்கலாம். அதிகபட்ச வயது வரம்பு 55 ஆண்டுகள். எனவே, பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைக்கு இந்த பாலிசியை எடுத்துக்கொள்ளலாம். குழந்தைகள் வளரும்போதே இந்த பாலிசி சிறந்த வருமானத்தை உறுதியளிக்கிறது. இந்த பாலிசிக்கான குறைந்தபட்ச காப்பீட்டுத் தொகை ரூ.2 லட்சம் ஆகும்.

12,000 ரூபாய் பென்சன்… ஒரே பிரீமியம், வாழ்நாள் முழுவதும் பென்சன்!
ஜீவன் உமாங் பாலிசியில் 15 ஆண்டுகள், 20 ஆண்டுகள், 25 ஆண்டுகள் மற்றும் 30 ஆண்டுகள் என நான்கு பிரிவுகளாக பிரீமியம் செலுத்தலாம். இதில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதன்படி, குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வயது பாலிசியின் காலத்தைப் பொறுத்து இருக்கும். ஒருவர் ஜீவன் உமாங் பாலிசியை 30 வருடங்களுக்கு எடுத்தால், பிரீமியம் செலுத்தும் காலம் 70 ஆண்டுகளில் முடிவடையும். அப்போது அந்த நபருக்கு குறைந்தபட்சம் 40 வயது இருக்க வேண்டும். அதேபோல், 15 ஆண்டு முதிர்வு காலம் எடுக்கும் நபர் 55 வயதுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.

ஜீவன் உமாங் பாலிசி திட்டத்தின்படி, முதிர்வு காலம் வரை பிரீமியம் செலுத்தும் காலம் முடிந்த பிறகு, எல்ஐசி ஆண்டுதோறும் காப்பீட்டுத் தொகையில் 8 சதவீதத்தை செலுத்தும். எனவே, ஒரு பாலிசிதாரரின் பிரீமியம் செலுத்தும் காலம் முடிவடையும் போது 70 வயதாக இருந்தால், அந்த நபர் 100 வயது வரை இந்த பாலிசியின் முழுப் பலன்களையும் பெறுவார். பாலிசிதாரர் 100 வயதுக்கு முன் இறந்துவிட்டால், அவரது நாமினிக்கு உடனடியாக மொத்தத் தொகையும் வழங்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *